SKÆRPEDE PERSPEKTIVER PÅ STRATEGI OG RESEARCH:

ETIK SOM IDÉ- OG KONKURRENCEKRAFT

Vi gennemfører undersøgelser, sparring/idéudvikling og strategiudvikling udfra et bredere og mere intensivt værdi- og idégrundlag.

Vi bygger på etisk-fænomenologiske inspirationskilder som bl.a. professor Ole Fogh Kirkebys protreptik og ledelsesfilosofi, professor Dorthe Jørgensens blik for sensitivitet, generøsitet, atmosfærer og etiske/eksistentielle dimensioner – og K.E. Løgstrups etiske fordring, suveræne livsytringer mv.

Arbejdsområder og opgavetyper:

1. Diagnose // research med fokus på kvalitative fænomeners betydning 
Undersøgelser, analyser, fortolkninger og genovervejelser med afsæt i 
kvalitative metoder. Fokus på ‘usynlige’/undervurderede tendenser, bevægelser og størknede opfattelser – forstået konkret i hverdagssituationer.

2. Fundament // et skærpet og nuanceret idé- og værdigrundlag
Tydeliggørelse og intensivering af grundindstillinger, basisværdier og holdninger i et sammenhængende idé- og værdifundament. Inspiration også fra etisk teologi, antropologi og praktisk filosofi.

3. Fornyelse // handlekraft ift. problematikker, potentialer eller dilemmaer
Reformering og revitalisering af den strategiske ramme og retning – intensivering, opdatering og gentænkning af løsninger og handlinger.

4. Protreptiske samtaler  // dialog om basisværdier, holdninger, motiver og handlekraft
Sparring med fokus på eksistentielle dimensioner og fænomener i livet. Som privat mennesker og/eller som leder.

Både fagligt og økonomisk tilbyder vi fleksible og konkurrencedygtige vilkår.

Læs her om forskellige opgave- og projekttyper – og kontakt Troels Klinke Wæver, hvis du vil drøfte en problematik eller mulighed – og have et uforpligtende bud på en vej frem.

Troels Klinke Wæver

Cand.merc. (CBS 1993, strategisk udvikling og kommunikationsteori).

Master i teologi fra (KU 2019, nye værdier i ledelse og strategi). 

Certificeret i 2018 af professor Ole Fogh Kirkeby i protreptik (dialog/sparring) og ledelsesfilosofi.

Erfaringer med gennemførsel af research og strategiudvikling i større offentlige og private virksomheder, organisationer mv. Tidligere lederstillinger i bl.a. Bonnier Publications, HTH Køkkener og BBDO. 

Se eventuelt CV her.

Kontakt:
Telefon 2625 1330
Mail troels@spatium.dk

OPGAVETYPER

Konkurrencedygtigt og fleksibelt
Notater, workshops, research, idésparring, protreptik & ledelsescoaching mv.
Læs mere her…

HOLDNINGER & INSPIRATION

HOVEDET PÅ BLOKKEN…
En blok. Til hurtige notater, længere kommentarer, løse ideer og ufærdige skitser. Og til ‘håndskrevne’ tanker, overvejelser, anmeldelser og  introduktioner. Til inspiration
– måske også irritation? 
Læs mere her…

ARBEJDSOMRÅDER

Overveje ∞ Handle
Sammenhængen er ‘motoren’ i vores arbejde – research, dialogsparring og udvikling af reformstrategier. 
Læs mere her…

NYE FORTOLKNINGER

PROTREPTISKE SAMTALER
Sparring omkring personlige og ledelses-/ erhvervsmæssige emner og tematikker. Fokus på grundholdninger, basisværdier, handlemønstre, ideer mv. – så tæt på hverdags-virkeligheden som muligt. 
Læs mere her…

Hovedet på blokken

//

Holdninger & inspiration

Om at søge midten…

Om at søge midten…

Midten. Et forkætret begreb, som mange forbinder med kompromisser, gennemsnittet, det man kan blive enige om, det middelmådige. Sådan ser vi det ikke, nærmest tværtimod. Midten er derfra, hvor al kraft udgår. I alle livssituationer er der indlejret en pågående kamp...

Etik som konkurrencekraft

Etik som konkurrencekraft

Erik Rasmussen skrev en klumme i Mandag Morgen tilbage i maj, 2016, og den/tankerne har fulgt mig siden. Titlen var, som overskriften på blok-indlægget her, Etik som konkurrencekraft. Mange har det svært med begrebet etik. Det er for mange for højstemt og ukonkret....

Protreptik | en introduktion

Protreptik | en introduktion

Protreptik er 'en metode' for samtale og selvindsigt. Og for ledelsesfilosofisk coaching. Eller rettere, slet ikke en metode, en livsindstilling. "At vende et menneske mod det væsentlige i dets liv" er den traditionelle formulering, når det lidt vanskelige ord...

KONTAKT

Suomisvej 2
1927 Frederiksberg
kontakt@spatium.dk
+45 70201421

FØLG OS