Opgavetyper

Projekt- og samarbejdsmuligheder

Fleksible, konkurrencedygtige muligheder

 //

Både fagligt og økonomisk kan vi tilbyde forløb og løsning af afgrænsede og konkrete opgaver på fleksible og konkurrencedygtige vilkår 


Opgavetyper

Herunder finder du kort beskrevet de typiske former for opgaver, som vi – ofte i kombination – arbejder med:

Undersøgelser | Empiriske studier, interviews (personlige & telefoniske), menings-, holdnings- og tilfredshedsanalyser, evalueringer, deskresearch, bruger-/kunde-/medarbejderanalyser, webanalyser, fokus- og dialoggrupper, observationsanalyser, forsknings-/projektforløb.

Sparring & protreptisk dialog | Sparring og udviklingscoaching, personlige/fortrolige idésamtaler, gruppe-/teamsamtaler. Vi gennemfører protreptiske samtaler omkring både private og erhvervsmæssige emner og tematikker.

Workshops & forløb | Forskellige formater og eventuelt forløb afstemt situationen, muligheder og behov. Mødedeltagelse. Forsknings- og projektforløb. Strategiudvikling. Masterplaner.

Notater & rapportering | Inspirationsnotater, reviews, beslutningsgrundlag, sammenfatninger, hvidbog/white paper, eksplorative idéudspil/refleksionsnotater, kommentarer, strategiske pejlinger, strategi- og handleplaner.


‘Fletværks’virksomhed og -samarbejdsmuligheder

Vi er mere fleksible end normalt for en research-/konsulentvirksomhed. Hvad angår tid, økonomi og faglige ressourcer spænder mulighederne bredt og dybt – fra korte enkeltstående og helt konkrete opgaver til længere og mere omfattende projekter og forløb.

Vi har gode muligheder for at inddrage ressourcepersoner fra forskellige akademiske sammenhænge og fra komplementerende rådgivningsvirksomheder – fra Danmark, Norden og Europa.  

KONTAKT

Suomisvej 2
1927 Frederiksberg
kontakt@spatium.dk
+45 70201421

FØLG OS