Erik Rasmussen skrev en klumme i Mandag Morgen tilbage i maj, 2016, og den/tankerne har fulgt mig siden. Titlen var, som overskriften på blok-indlægget her, Etik som konkurrencekraft.

Mange har det svært med begrebet etik. Det er for mange for højstemt og ukonkret. Mange har det i øvrigt også svært med begrebet konkurrencekraft. Lavstemt og for konkret. Men sammensætningen – etik som konkurrencekraft – åbner for en midte imellem de to begreber, og åbner for perspektiver, som måske er tættere på os, end vi regner med. Og åbner for et mulighedsfelt, som vi i de nordiske lande nok har ekstraordinær god fornemmelse for.

Hvad etik angår kan man gå bredt eller snævert til værks; og som i de fleste andre sammenhænge ligger ‘sandheden’ nok i den gyldne middelvej. Ærgerligt så få går på den og snakker om den. Jeg forstår udmærket, at det igen og igen er vanskeligt at forholde sig til den globale vandkrise (er man ikke Grundfos) eller FN’s 16 bæredygtighedsmålsætninger eller…for det ér omfattende, komplekst og rummer så mange aspekter og nuancer, at man reelt ikke kan tænke – og bare nogenlunde operationalisere – dem færdige.

På den anden side, konkurrencekraft mig her og konkurrencekraft mig der. Det er jo, for mange af os, netop den for éndimensionelle fokus på konkurrencen, som bærer en stor del af skylden for, at vi er havnet i moradset. Ikke at konkurrence skal eller kan elimineres, på ingen måde og tværtimod, men en konkurrence på hvad? På hvilke kriterier? Økonomi alene – så bliver løsningerne som et vindblæst etagehøjhus på Amager Strand…hvor man nærmest ikke kan bruge altanerne i andet end stille sommeraftener, og hvor mange har vi af dem?

Men etisk konkurrencekraft kan noget. Som en tanke, som med Løgstrups ord er ‘forenede modsætninger’. Når blot begge begreber ikke bliver for komplekse eller for udvandede. Som badeanstalten på Amager Strand, som du ser ovenfor, eller Helgoland for den sags skyld. For etik må, som Erik Rasmussen også skriver, ses i et medmenneskeligt perspektiv og vi alle, om vi er almindelige mennesker eller forbrugere eller borgere eller…, så er og bliver vi værdidrevne. Og dét er markedet også.

Læs selv her – og se, om du kan slipper tankerne bagefter:
https://www.mm.dk/artikel/etik-som-konkurrencekraft

 

KONTAKT

Suomisvej 2
1927 Frederiksberg
kontakt@spatium.dk
+45 70201421

FØLG OS